TODAY NEWS
Search

பெண்களை உறுப்பினர்களாக அனுமதிக்க ராயல் ட்ரூன் கோல்ஃப் கிளப் ஏகமனதாக வாக்களிப்பு

ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள பெருமைமிகு கோல்ஃப் கிளப்களில் ஒன்றான ராயல் ட்ரூன், தங்கள் கிளப்பின் உறுப்பினர்களாக பெண்களை அனுமதிக்க மிகப்பெருமளவில் வாக்களித்துள்ளது.

Advertisement