TODAY NEWS
Search

விஜயா வங்கியில் அதிகாரி பணிகள்

விஜயா வங்கியில் அதிகாரி பணிகள் |

பொதுத்துறை வங்கிகளில் ஒன்று விஜயா வங்கி. 2135 கிளைகள் மற்றும் 16 ஆயிரத்து 138 பணியாளர்களுடன் செயல்படும் பிரபலமான வங்கிகளில் ஒன்றாகும். தற்போது இந்த வங்கியில் மேலாளர்( சார்ட்டடு அக்கவுண்டன்ட்), மேலாளர் (சட்டம்), மேலாளர் (பாதுகாப்பு) போன்ற பணிகளுக்கு விண்ணப்பம் கோரப்பட்டு உள்ளது. மொத்தம் 57 பேர் தேர்வு செய்யப்படு கிறார்கள். இதில் சி.ஏ. பணிகளுக்கு 32 இடங்களும்,

Advertisement