TODAY NEWS
Search

1,180-க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றோர்

1,180-க்கு மேல் மதிப்பெண் பெற்றோர் 231 பேர்

1,200-க்கு 1,180-க்கும் அதிக மதிப்பெண் எடுத்து 231 பேர் தேர்ச்சி பெற்று இருக்கிறார்கள். இவர்களில் மாணவர்கள் 50 பேர், மாணவிகள் 181 பேர்.

6,754 மேல்நிலைப்பள்ளிகளில், 1,907 பள்ளிகள் 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன. தமிழ்நாடு முழுவதும் 2 ஆயிரத்து 574 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகள் உள்ளன. இவற்றில் 238 பள்ளிகள் 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.

<!–

Advertisement